یعنی چه

کرنر یعنی چه

کُرنر برگرفته از واژۀ Corner است و در لغت به معنای گوشه می‌باشد.

در ورزش فوتبال ضربه کرنر، ضربه‌ای است برای شروع مجدد بازی و زمانی زده می‌شود که توپ توسط یک بازیکن از خط درواژه خودشان (خط کنار دروازه) به بیرون رفته باشد. در این صورت باید ضربه کرنر از گوشه سمت چپ یا سمت راست دروازه زده شود.

به بیان ساده‌تر اگر توپ توسط بازیکنی به پشت دروازه خودشان رفت و از خط عبور کرد، کرنر می‌شود. اگر از سمت چپ دروازه به بیرون رفته باشد، باید ضربه کرنر از گوشه سمت چپ زمین زده شود و اگر از راست دروازه به بیرون رفته باشد، باید از گوشه سمت راست زمین، کرنر زده شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است