یعنی چه

گرخیدن یعنی چه

گُرخیدن اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای ترسیدن و شوکه شدن می‌باشد.

همچنین اصطلاح کُپ کردن هم می‌تواند با گرخیدن مترادف باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است