یعنی چه

انتگرال یعنی چه

اَنتِگرال مبحثی است که در ریاضیات وجود دارد و معمولا برای محاسبه مساحت، حجم و جرم یک تابع استفاده می شود.

فرایند پیدا کردن جواب انتگرال را انتگرال‌گیری گویند.

انتگرال در واقع مساحت محصور در زیر نمودار هست. تعاریف متعددی برای انتگرال‌گیری وجود دارد که درنهایت به جواب مشابهی از این تعاریف می‌رسیم.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است