یعنی چه

ترغیب یعنی چه

ترغیب یعنی انگیزش، تشویق، تحریک و راغب کردن.

کسی را به چیزی ترغیب کردن یعنی وی را تشویق به انجام کاری بکنید و به او انگیزه بدهید.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است