یعنی چه

جمهوری یعنی چه

جمهوری به نوعی از حکمرانی گفته می‌شود که به جای پادشاه یک تن از طرف مردم برای مدت معینی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.

جمهوری انواع مختلفی مانند جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک، جمهوری فدرال و ... دارد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است