یعنی چه

لمپن یعنی چه

لُمپن یا لومپن اصطلاحی است با ریشۀ آلمانی و به شخصی گفته می‌شود که لات، باج‌گیر، بیکار و ژنده‌پوش باشد.

معمولا به افرادی گفته می‌شود که برای امرار معاش و گذران زندگی غالباً به كارهای ناشايست و ضد انسانی تن می‌دهند. دزدان، چاقوكشان حرفه‌ای، اوباش، ولگردان و جنايتكاران باجگير خرده پا و نظاير آن را اصطلاحاً در زمره اين افراد به حساب می‌آوردند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است