یعنی چه

سان دیدن یعنی چه

سان دیدن اصطلاحی است که بیشتر در مورد سربازی و نظام وظیفه به کار می‌رود و به معنای گذشتن فرمانده از برابر سربازان و مشاهده آنان است. در این هنگام سربازان باید به حالت خبردار باشند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است