یعنی چه

خشم شب یعنی چه

خشم شب اقدامی است که به جهت شبیه‌سازی حمله ناگهانی دشمن برای سربازها انجام می‌شود و در دوره آموزشی رخ می‌دهد.

معمولا خشم‌ شب‌ را هر چند شب‌ یک‌ بار انجام می‌دهندو طریقه‌ آن‌ هم‌ به‌ این‌ گونه‌ است‌ که‌ دژبان‌ها به‌ خوابگاه‌ سربازها حمله‌ور می‌شوند و حالت حمله ناگهانی و جنگ را ایجاد می‌کنند.

معمولا در خشم شب با استفاده از ایجاد سر و صداهای بلند و ناگهانی سربازها را غافگیر میکنند و طی آن سرباز باید بتواند واکنش مناسب در این موقعیت از خود بروز بدهد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است