یعنی چه

رسته یعنی چه

رَسته به معنای دسته، رده، طبقه و گروه می‌باشد.

در بحث نیروهای مسلح، رَسته اصطلاحی است برای مشخص‌کردن تخصص‌های نظامی که از نظر مأموریت، نوع کار و وظایف مشاغل نظامی دارای ارتباط نزدیک است.

همچنین رسته در لغت به معنای رهاشده و نجات‌یافته هم می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است