یعنی چه

خفت بار یعنی چه

خفت بار یعنی مایۀ سرافکندگی، باعث خجالت و سرشکستگی.

واژۀ خِفّت به معنای تحقیر، خجالت، خواری، سرافکندگی، سرشکستگی و شرمساری می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است