یعنی چه

هاراکیری یعنی چه

هاراکیری از رسوم سامورایی‌های ژاپن بود که برای جلوگیری از بی‌آبرویی، شکم خود را از یک پهلو تا پهلوی دیگر با شمشیر پاره می‌کردند.

در باور سامورایی‌ها، هاراکیری نوعی مرگ شرافتمندانه محسوب می‌شود و برایشان بهتر از آن است که یک سامورایی به‌دست دشمن بیفتد. نوع دیگر هاراکیری زمانی رخ می‌دهد که یک سامورایی عمل خطایی انجام داده که مستوجب مرگ است.

نحوه هاراکیری به این شکل است که، فرد هاراکیری‌کننده شمشیر را در شکم خود فرو می‌کند و آن را به چپ و راست حرکت می‌دهد.

در ایران ممکن است به آن هاراگیری گفته شود و برابر پارسی شکم‌دری برای آن انتخاب شده است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است