یعنی چه

مرصاد یعنی چه

مرصاد به معنای کمین‌گاه، بزنگاه و گذرگاه می‌باشد.

همچنین با موارد راه، مکان دیدبان و رصدخانه مترادف است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است