یعنی چه

ربا یعنی چه

به پول و سودی که بستانکار (طلبکار) بابت طلب خود می‌گیرد، ربا گفته می‌شود.

رباخواری به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که معمولاً به صورت شغل در جوامع گذشته و امروزی می‌باشد و فرد رباخوار با دریافت وثیقه و تضمین از فرد وام‌گیرنده، به وی به جنس یا پول وام با بهره می‌دهد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است