یعنی چه

پیکسل یعنی چه

پیکسل اصطلاحی است که در بحت نمایشگرها به کار می‌رود مانند نمایشگرهای رایانه و موبایل و در واقع نوعی واحد اندازه‌گیری برای آنها می‌باشد. در تصاویر دیجیتالی، پیکسل کوچکترین جزء ساختاری یک تصویر است.

هر تصویر دیجیتالی از کنار هم قرارگرفتن پیکسل‌ها تشکیل می‌شود. پیکسل اندازۀ مشخصی ندارد و در نمایشگرهای مختلف، اندازه متفاوتی دارد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است