یعنی چه

فیدبک یعنی چه

فیدبک برگرفته از واژۀ انگلیسی Feedback است و به معنای بازخورد و عکس‌العمل می‌باشد.

در واقع فیدبک یا همان بازخورد، نظرات و دیدگاه‌هایی است که پیرامون موضوعی خاص مطرح می‌شوند و صاحب اثر می‌تواند از این نظرات در جهت بهبود کار خود بهره می گیرد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است