یعنی چه

بازخورد یعنی چه

بازخورد به معنای عکس‌العمل است و در عامیانه به آن فیدبک هم گفته می‌شود.

در واقع بازخورد، نظرات و دیدگاه‌هایی است که پیرامون موضوعی خاص مطرح می‌گردند و صاحب اثر می‌تواند از این نظرات در جهت بهبود کار خود بهره می گیرد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است