یعنی چه

مصدع اوقات یعنی چه

مصدع اوقات اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای باعث مزاحمت شدن و وقت کسی را گرفتن است.

مصدع یعنی آن چیزی که باعث دردسر شود و مترادف با مزاحمت هم می‌باشد.

معمولا در عامیانه با عذرخواهی همراه است و برای مثال می‌گویند: ببخشید که مصدع اوقات شریفتان شده‌ام.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است