یعنی چه

تلمذ یعنی چه

در نزد استاد یا آموزگار درس خواندن و یا چیزی فراگرفتن را تَلمُذ می‌گویند.

همچنین به معنای شاگردی کردن، شاگرد شدن و علم‌آموزی هم می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است