یعنی چه

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه

شرکت با مسئولیت محدود نوعی شرکت است و در صورتی که ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد، تنها سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.

در ایران شرکت با مسئولیت محدود تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت است. در عنوان شرکت باید حتماً عبارت «با مسئولیت محدود» آورده شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است