یعنی چه

اغیار یعنی چه

به غریبه‌ها، ناآشنایان، دیگران و بیگانگان، اغیار گفته می‌شود.

همچنین مترادف با اجانب، نامحرمان و دشمنان هم هست.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است