یعنی چه

تکوینی یعنی چه

تکوینی یعنی پیدایشی، شکل‌گیری و وابسته به اصل هرچیز.

تکوین به معنای به‌وجود آوردن، آفریدن و خلقت می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است