یعنی چه

معاند یعنی چه

معاند به معنای دشمن، ستیزکننده و متخاصم می‌باشد.

معاند برگرفته از عناد است و یعنی عنادکننده یا کسی که دشمنی می‌کند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است