یعنی چه

قمر در عقرب یعنی چه

قمر در عقرب پدیده‌ای نجومی است و زمانی رخ می‌دهد که کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب عبور کند. این پدیده در هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد.

از گذشته این پدیده آمیخته به بعضی باورهای خرافی است و برخی مردم معتقدند وقتی پدیدهٔ قمر در عقرب رخ می‌دهد، امکان دارد واقعه‌ای شوم و نحس به وقوع بپیوندد. به همین دلیل برخی تلاش می‌کنند که تصمیمات مهم زندگی خود را در این موقع انجام ندهند؛ مانند جشن عروسی و عقد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است