یعنی چه

مستتر یعنی چه

مُستتر به معنای پنهان، پوشیده و مخفی می‌باشد.

همچنین به معنای محل استتار و محل پنهان شدن است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است