یعنی چه

سوق الجیشی یعنی چه

سوق الجیشی به معنای استراتژیک و راهبردی می‌باشد.

به مناطقی که از نظر نظامی و سیاسی حساس و مهم هستند مانند تنگه هرمز، مناطق سوق الجیشی گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است