یعنی چه

یاکریم یعنی چه

یاکریم نوعی کبوتر است که به آن قُمری و فاخته هم گفته می‌شود. رنگ آن شنی صورتی یا نخودی کمرنگ است و نیم طوق سیاهی روی گردن دارد.

دلیل نامگذاری این پرنده این است که به تعبیری صوت صدایش شبیه به گفتن یاکریم می‌باشد.

در اصفهان به این پرنده پاختر یا پاختری گفته می‌شود که برگرفته از ریشه پارسی نام این پرنده می‌باشد که همان فاخته (پاخته) است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است