یعنی چه

استنکاف یعنی چه

استنکاف به معنای خودداری کردن است.

ار جمله مترادف‌های آن می‌توان سرپیچی، اجتناب، امتناع و ابا را نام برد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است