یعنی چه

زمخت یعنی چه

زُمخت یعنی درشت، بدون ظرافت، بی‌تناسب و کلفت.

همچنین زمخت می‌تواند با واژه‌های خشن، ناهنجار و زبر مترادف باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است