یعنی چه

تورم یعنی چه

به افزایش غیرمعمول قیمت‌ها، تورم گفته می‌شود.

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

تورم در لغت به معنای ورم‌ کردن و آماس ‌کردن می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است