یعنی چه

هیز یعنی چه

هیز یعنی چشم‌چران، ناپاک و بی‌شرم.

به شخصی که بدچشم است و چشم‌چرانی می‌کند هیز گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است