یعنی چه

سرتق یعنی چه

به شخصی که لجباز، سِمج، پررو و لجوج است سِرتق گفته می‌شود.

همچنین به معنای بد قلق، حرف نشنو و نصیحت ناپذیر هم می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است