یعنی چه

سکرت یعنی چه

سِکرت برگرفته از واژۀ انگلیسی Secret است و به معنای راز، رمز و سِر می‌باشد.

راز مطلبی است پوشیده و پنهان و نباید به دیگران گفته شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است