یعنی چه

کلیک یعنی چه

به فشاردادن هر یک از کلیدهای روی موس، کلیک گفته می‌شود.

به طور کلی موس از دو کلید اصلی تشکیل شده که یکی کلیک راست است و دیگری کلیک چپ.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است