یعنی چه

بلاهت یعنی چه

بلاهت یعنی از لحاظ عقلی و ذهنی ضعیف شدن و دچار نادانی شدن است.

همچنین بلاهت مترادف واژه‌های نادانی، ضعف عقل، حماقت و کودنی می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است