یعنی چه

روزمره یعنی چه

روزمره یعنی روزانه و هرروزه.

برای مثال کارهای روزمره به کارهایی گفته می‌شود که هر روز (همیشه) انجام می‌شوند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است