یعنی چه

رانت خواری یعنی چه

به سوء استفاده و بهره‌برداری ناعادلانه از شرایط و امکاناتی که به واسطه شغل یا منصب دولتی در اختیار کسی قرار گرفته است جهت تامین منافع شخصی رانت خواری گفته می‌شود.

به کسی که رانت خواری می‌کند رانت خوار گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است