یعنی چه

رانت یعنی چه

به ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده رانت گفته می‌شود. در واقع رانت درآمدی است که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دست آمده باشد.

رانت خواری یعنی سوء استفاده و بهره‌برداری ناعادلانه از شرایط و امکاناتی که به واسطه شغل یا منصب دولتی در اختیار کسی قرار گرفته است جهت تامین منافع شخصی.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است