یعنی چه

تلفیق یعنی چه

تلفیق یعنی دو یا چند چیز را به هم پیوند زدن و ترکیب کردن.

مترادف‌ تلفیق واژه‌های آمیختگی، آمیزش، پیوند و ترکیب می‌باشند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است