یعنی چه

LOL یعنی چه

LOL سرواژۀ عبارت laughing out loud است و به معنای با صدای بلند خندیدن می‌باشد.

این اصطلاحی است که در فضای مجازی به کار می‌رود و وقتی استفاده می‌شود که فرد بخواهد واکنش خودش را نسبت به یک موضوع خنده‌دار بیان کند و بگوید که برایش بسیار خنده‌دار و بامزه بوده‌است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است