یعنی چه

اکتاو یعنی چه

اُکتاو فاصلۀ دو نُت همنام متوالی است. هر ساز دارای دامنه خاصی از لحاظ تکرار این نت‌ها می‌باشد و دامنه سازها را اغلب با شمارش مجموع این نت‌ها که برابر با یک اکتاو می‌باشد می‌سنجند.

اکتاو در موسیقی نشان دهنده ۷ نت پایه‌ای موسیقی: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si و نت هشتم که تکرار نت Do اول با فاصله ۷ نت است می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است