یعنی چه

کارما یعنی چه

کارما برابر با جمله‌ی هر چه بکاری همان درو خواهی کرد است و مفهومی در هندوئیسم و بودیسم می‌باشد که منظور آن عملکرد فرد در زندگی است و این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند.

اصل کارما می‌گوید که نتیجه هر آنچه انجام می‌دهیم به خودمان باز می‎گردد. پیامد عملکرد فرد کارمیوه نامیده می شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است