یعنی چه

بستانکار یعنی چه

بستانکار برابر پارسی واژۀ طلبکار است. یعنی کسی که از شخص دیگری پول یا کالایی طلب دارد که باید بگیرد.

در مقابل بستانکار، بدهکار قرار دارد یعنی کسی که باید بدهی خود را به بستانکار برگرداند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است