یعنی چه

یاوه یعنی چه

یاوه یعنی حرف بی‌معنی، اراجیف، سخنان سردرگم، دشنام، جفنگ و چرند.

یاوه گفتن یعنی چرت و پرت گفتن و حرف بیهوده زدن.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است