یعنی چه

سرقفلی یعنی چه

سرقفلی حقی است که قانون‌گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته تا از آن‌ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. سرقفلی تنها برای اماکن تجاری تعریف می‌شود و برای اماکن مسکونی چنین حقی تعریف نمی‌شود.

برای مثال زمانی که یک مغازه دار مدتی در مکانی به کسب و کار می‌پردازد و برای خودش شهرت و اعتبار کسب می‌کند ممکن است مالک مغازه، مستاجر را بیرون کند و خود صاحب آن مقبولیت شود. حق سرقفلی امکانی است تا از این عمل جلوگیری کند و به کمک مستاجر بیاید.

در قوانین جدید برای ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر، باید بین مالک و مستاجر توافق انجام شود.

هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می‌پردازد که در عرف به این کار خرید سرقفلی گفته می‌شود، در این صورت مالک ملزم است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند.

برخی ممکن است سرقفلی کسب و کار خود را واگذار کنند که به این شکل امتیاز و نام محل کار خود را در ازای دریافت مبلغی، اجاره داده‌اند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است