یعنی چه

مباهله یعنی چه

مباهله یعنی دو نفر یکدیگر را لعن و نفرین‌ کنند.

واژه‌های لعن، لعنت و نفرین مترادف با مباهله می‌باشند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است