یعنی چه

تدوین یعنی چه

تدوین در لغت یعنی گردآوری، تالیف، مدون سازی، تهیه، تالیف کردن و جمع کردن.

در سینما و تلویزیون، اصطلاح تدوین یا تدوین فیلم یکی از مراحل آخر فیلم‌سازی است که در پس‌تولید فیلم انجام می‌شود و طی آن از انتخاب و پیوند نماهای موجود در فیلم خام و تبدیل آن‌ها به سکانس برای رسیدن به فیلم نهایی بهره گرفته می‌شود. به شخصی که این عمل را انجام می‌دهد تدوینگر می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است