یعنی چه

تخس یعنی چه

تخس یعنی خودسر، یکدنده، سرکش، لجوج و نافرمان و به فردی که این ویژگی‌ها را داشته باشه، تُخس می‌گویند.

معمولا به کودکان لجباز، یکدنده و شیطان تخس گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است