یعنی چه

in rel یعنی چه

in rel عبارتی است برای بیان داشتن رابطه با یک نفر که این رابطه معمولا از نوع دوستی‌های عاشقانه میان دو نفر می‌باشد و اصطلاحی است که بیشتر در پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی دیده میشود.

rel برگرفته از واژۀ Relationship به معنای ارتباط و ارتباط داشتن است.

اصطلاحا به کسی که in rel (این رِل) باشد اصطلاحا می‌گویند رِل زده‌است.

همچنین برخی ممکن است این عبارت را به اشتباه in rell بنویسند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است