یعنی چه

تماس هدایت شد یعنی چه

تماس هدایت شد پیغامی است که ممکن است موقع تماس گرفتن به شخصی بر روی گوشی پدیدار شود و معنی آن بدین منظور است که فرد، شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را به خط دیگری هدایت کرده و یا اصطلاحا دایورت کرده‌است.

 

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است