یعنی چه

خود کرده را تدبیر نیست یعنی چه

وقتی کسی خودش را دچار مشکل کند و خودش برای خودش گرفتاری و ناراحتی درست کند، مردم به او می گویند: «خود کرده را تدبیر نیست.» و به این معنی است که هر بلایی هست، خودت بر سر خودت آورده‌ای؛ پس باید مشکلاتش را هم تحمل کنی و دم بر نیاوری.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است